Politică de confidențialitate​

Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/Subsemnata, in calitate de vizitator al Site-ului www.netwisesolutions.ro care transmite mesaje prin intermediul rubricii „Contact”, site apartinand societatii NET WISE SOLUTIONS SRL („Societatea” sau „Operatorul”), cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, Str. Chiristigiilor nr. 8, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/16202/2016, CUI 36824097, societate care are calitatea de operator de date cu caracter personal,

• Inteleg si sunt de acord ca prin intermediul Site-ului www.netwisesolutions.ro imi vor fi prelucrate de Societate, urmatoarele date cu caracter personal:
(i) Nume si Prenume
(ii) Adresa de e-mail
(iii) Cod de identificare IP
cu scopul de a raspunde la mesajele/solicitarile de oferta transmise de catre mine prin intermediul rubricii „Contact” disponibil pe site-ul www. netwisesolutions.ro.

• Mentionez ca am fost informat prin intermediul Notei de informare publicata pe Site-ul www.netwisesolutions.ro cu privire la datele personale prelucrate, scopul prelucrarii si temeiul legal al prelucrarii, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada de stocare a datelor cu caracter personal, drepturile subsemnatului/subsemnatei in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, alte aspecte relevante privind procesul decizional automatizat si profilarea, cookies, identitatea si datele de contact ale operatorului si ale persoanelor imputernicite de operator in prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dreptul de retragere a prezentului consimtamant

• Inteleg ca am dreptul de a imi retrage oricand consimtamantul acordat prin prezenta, fara a fi afectata legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului acordat inainte de retragerea acestuia. Inteleg ca prin retragerea consimtamantului, datele mele cu caracter personal vor fi sterse iar retragerea consimtamantului poate fi realizata de mine prin accesarea butonului „Retragere consimtamant”.
• Inteleg ca Site-ul www.netwisesolutions.ro foloseste cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea Site-ului, precum si faptul ca am posibilitatea de a opta pentru dezabonarea de la cookies.
• Declar ca am citit prezenta declaratie de consimtamant, ca mi-o insusesc si confirm ca am luat la cunostinta de continut si ca sunt de acord cu acesta.

Nota de informare

NET WISE SOLUTIONS SRL („Societatea” sau „Operatorul”), va informeaza pe aceasta cale, ca prelucreaza prin mijloace manuale si automatizate datele dvs. cu caracter personal, in calitate de vizitator al site-ului www.netwisesolutions.ro al Societatii care transmite mesaje/solicitari de oferta prin intermediul rubricii „Contact”, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“RGPD”), in urmatoarele conditii:

In calitate de autor/proprietar/administrator al Site-ului www.netwisesolutions.ro, Net Wise se angajeaza sa pastreze caracterul confidential al informatiilor furnizate de catre dumneavoastra prin intermediul rubricii “Contact” reprezentand solicitari si cereri de oferta adresate Net Wise.
Net Wise colecteaza datele dumneavoastra cu caracter personal direct de la dumneavoastra, în anumite împrejurari, inclusiv: (i) in momentul în care ne adresati o cerere de oferta; (ii) momentul în care navigati, solicitati informatii sau interactionati pe Site-ul nostru; (iii) in momentul în care furnizati sau va oferiti sa furnizati servicii pentru noi; (iv) momentul în care ne comunicati voluntar, din orice motiv, datele dumneavoastra cu caracter personal.

1. Datele personale prelucrate
Numele, prenumele, adresa de e-mail, codul de identificare IP al device-ului de pe care s-a facut conectarea prin intermediul site-ului www.netwisesolutions.ro. Aceste date cu caracter personal sunt furnizate direct de dvs. prin introducerea lor in campurile existente pe site-ul www. netwisesolutions.ro la rubrica „Contact”, unde aveti posibilitatea sa transmiteti un mesaj prin intermediul Site-ului.

2. Scopul prelucrarii si temeiul legal al prelucrarii
Datele personale vor fi folosite cu scopul de a raspunde la mesajele transmise de catre dvs. prin intermediul rubricii „Contact” disponibila pe site-ul www. netwisesolutions.ro. Prelucrarea datelor dvs. personale se realizeaza in conformitate cu dispozitiile „RGPD” intrucat este necesara pentru ca Societatea sa poata raspunde mesajelor transmise de dvs. Prelucrarea datelor dvs. personale se va realiza in baza consimtamantului acordat de dvs. pentru acest scop. In cazul refuzului dvs. de prelucrare a acestor date, Societatea nu va avea posibilitatea sa raspunda mesajelor transmise de dvs.

3. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele dvs. personale pot fi divulgate: (i) colaboratorilor, angajatilor, consultantilor Societatii (ii) oricaror altor persoane carora Societatea este obligata sa le divulge in vederea conformarii cu legile aplicabile.

De asemenea, Net Wise poate furniza cu respectarea dispozitiilor legale, datele cu caracter personal ale utilizatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in scopurile mentionate mai sus si numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin intermediul caruia se furnizeaza garantii suficiente ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare.

4. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal
Datele personale vor fi stocate pe o perioada de 3 luni de la data la care Societatea a transmis raspunsul la mesajul dvs. IP-ul va fi stocat pe o perioada de 30 zile dupa care va fi sters.
SAU
Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile mentionate în prezenta vor fi pastrate doar cat este necesar, pe durata relatiei dumneavoastra stabilita cu Net Wise precum si ulterior pentru perioadele de retentie impuse de legislatia aplicabila.
În principiu, va vom pastra Datele cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, la expirarea acestor perioade sau la exercitarea unui dintre drepturile dumneavoastra, în conformitate cu legea, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel încat sa nu mai puteti fi identificat în baza acestora.

5. Drepturile dvs.
Daca v-ati declarat consimtamantul cu privire la activitatile de prelucrare, puteti retrage acest consimtamant în orice moment cu efecte viitoare. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrarii anterior retragerii consimtamantului. Ca regula generala, în cazurile în care va retrageti consimtamantul, Net Wise nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea oricaror înregistrari cu datele dumneavoastra cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesara în vederea prestarii serviciilor Net Wise, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevazute prin dispozitiile legale aplicabile, Net Wise va proceda la prelucrarea respectiva si va va informa în acest sens.

Conform RGPD, dvs. beneficiati de urmatoarele drepturi:
(a) Dreptul de acces la datele personale prelucrate – dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii: (i) scopurile prelucrarii, (ii) categoriile de date cu caracter personal vizate, (iii) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate (iv) perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal (v) existenta dreptului de a solicita Societatii rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal si a dreptului de a va opune prelucrarii, (vi) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
(b) Dreptul la rectificarea datelor personale prelucrate – dreptul de a obtine de la Societate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
(c) Dreptul la stergerea datelor personale prelucrate – dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) va opuneti prelucrarii in temeiul dreptului dvs. de opozitie si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea, (iii) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, (iv) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Societatii in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.
(d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor prelucrate – dreptul de a obtine din partea Societatii restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite Societatii sa verifice exactitatea datelor, (ii) prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor, (iii) Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu dreptul dvs. de opozitie descris la lit. e) de mai jos, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Societatii prevaleaza asupra cele ale dvs.;
(e) Dreptul de a va opune prelucrarii – dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor personale pe care Societatea o efectueaza, cu exceptia cazului in care prelucrarea respectivelor date se face din motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs. sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
(f) Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc furnizate Societatii, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date altui operator, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic;
(g) Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere – dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personal care va vizeaza se face nelegal, fara a aduce atingere oricaror altor cai de atac administrative sau judiciare.

Aveti dreptul la opozitie, pe motive legate de situatia dumneavoasta, in orice moment, fata de Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram Datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la opozitie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra Datele dumneavoastra cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special daca Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Puteti sa va exerciti drepturile mentionate anterior si sa aflati mai multe despre aceste drepturi, depunand la noi, în calitate de operator de date, o solicitare scrisa la NET WISE SOLUTIONS SRL, Bucuresti, Sectorul 2, Str. Chiristigiilor nr. 8 sau prin e-mail la [email protected] sau Fax —-.
De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

6. Alte aspecte relevante
Cookies
Va informam pe aceasta cale ca pentru a oferi o navigare cat mai fluida, pentru imbunatatirea utilizarii si functionalitatii Site-ului www.netwisesolutions.ro, Net Wise foloseste o facilitate a browserului de Internet numita `cookie`. Cookies sunt fisiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plaseaza pe hard-diskul utilizatorului. Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele si preferintele, pentru a monitoriza parcursuri pe site, si pentru a personaliza paginile in functie de vizitator. Va informam, de asemenea, ca aveti optiunea de a seta browserul astfel incat sa respinga cookies sau de a opta pentru dezabonarea de la acestea.

Net Wise isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment Politica de confidentialitate fara nici un fel de notificare prealabila. De aceea, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica Termenii si Conditiile pe care ati agreat sa le respectati.

7. Identitatea si datele de contact ale operatorului si persoanelor imputernicite de operator
Net Wise Solutions SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Chiristigiilor, nr. 8, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/16202/2016, CUI 36824097, in calitate de operator, in sensul RGPD.
Orice intrebare/solicitare legata de prelucrarea datelor dvs. personale poate fi adresata la adresa de email: contact@ netwisesolutions.ro

Stergere date
Pentru a trimite o solicitare in vederea stergerii datelor personale, va rugam sa completati formularul de mai jos:

    Completeaza formularul de mai jos
    Si te vom contacta in cel mai scurt timp